Om oss

Hvem er vi?

Studentersamfunnet i Molde – iStudent er en frivillig organisasjon av studenter for studenter. iStudent er en paraplyorganisasjon for alle utvalgene ved høgskolen, vi er bindeleddet mellom ledelsen på høgskolen og samskipnaden, og studentene og består av flere utvalg hvor studentene kan opprettholde sine interesser. Formålet til iStudent er å ivareta og fremme sosiale og kulturelle interesser for studentene ved Høgskolen i Molde. Vi skal med andre ord sørge for at studentene har et sosialt tilbud mens de studerer.

Hva gjør vi?

Vi er blant annet med på å arrangere de to største ukene ved høgskolen, nemelig åningsuka og vinteruka. Vi arrrangerer også andre arrangmenter som 17.maifest, husfest og utvalgsammenkomster. Vi sitter også med mye av det administrative arbeidet som å behandle søknader og fordeling av midler.  iStudent har også et innblikk i det alle utvalgene foretar seg.

Derfor trenger vi deg!

Ved å være med i iStudent får du erfaringer med å sitte i et styre, du er også med på å påvirke studentenes sosiale hverdag. Du får også gode kontakter og erfaringer som du kan ta med deg videre ut i arbeidslivet. Ved å være med iStudent får du også forskjellige arbeidsoppgaver og du kan forvente å få ansvaret for det vervet du har.

Er du intressert i bli med i iStudent, snakk med oss og send gjerne inn en søknad istudent@himolde.no

Facebook iStudent

 

 

 

 

13062897_10208395727943295_8015725118399109596_o

iStudent 2016/2017

Leder – Vegard Øye

Nestleder – Steffen Lislelid

Arrangementansvarlig – Vivetha Umakaran

Markedsføring- og informasjonsansvarlig – Sugina Tharmarajah

Økonomiansvarlig – Hanne Bjørkøyli

Ukesansvarlig – Silje Slettfjerding

Utvalgsansvarlig – Anders Vatle